Privacybeleid

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel verplicht, noch vereist voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken. Niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen zolang onderstaande verwerkingsprocedures niet anders aangeven.

“Persoonsgegevens” zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

SERVERLOGBESTANDEN

U kunt onze websites gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken.

Elke keer dat onze website wordt bezocht, worden gebruikersgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze web hosts/IT-serviceproviders overgedragen en opgeslagen in serverlogbestanden. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen site, datum en tijd van het verzoek, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider die het verzoek doet. De verwerking wordt uitgevoerd vanwege onze legitieme belangen bij het waarborgen van de goede werking van onze website en het verbeteren van onze diensten.

Contact

Neem op elk moment contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op ons contact pagina. U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming via: info@specialistinreclame.nl

Proactief contact via e-mail

Als u proactief contact met ons opneemt via e-mail, zullen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, bericht tekst) alleen verzamelen voor zover deze door u zijn verstrekt. Het doel van de gegevensverwerking is het afhandelen en beantwoorden van uw contactverzoek.

We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, bericht tekst) alleen binnen de door u verstrekte reikwijdte. De gegevensverwerking is bedoeld om contact op te nemen. Door uw bericht in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van uw verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Ten slotte worden uw gegevens verwijderd, tenzij u akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

 

CONTACT EVALUATIES

Gegevensverzameling wanneer u een opmerking plaatst
Wanneer u commentaar geeft op een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen binnen de door u verstrekte reikwijdte. De verwerking dient om u in staat te stellen opmerkingen te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die met uw toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Bij publicatie van je reactie worden de naam en het e-mailadres dat je hebt ingevuld gepubliceerd.

Gebruik van uw e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres buiten de contractuele verwerking uitsluitend om u een nieuwsbrief te sturen voor onze eigen marketingdoeleinden, indien u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de met uw toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de distributeur.

COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van een gebruiker of door de internetbrowser van de gebruiker op zijn computersysteem. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de overeenkomstige technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u vóór het plaatsen van cookies op de hoogte worden gesteld en kunt u in elk afzonderlijk geval beslissen of u deze instelling accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Technisch noodzakelijke cookies

Voor zover in de onderstaande gegevens bescherming verklaring geen andere informatie wordt gegeven, gebruiken we alleen deze technisch noodzakelijke cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies stellen onze systemen ook in staat om uw browser te herkennen na een pagina wisseling en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Deze diensten vereisen dat de browser na een pagina wisseling weer wordt herkend.

ANALYSE RECLAME

Gebruik van Google Analytics

De verwerking van gegevens dient om deze website en haar bezoekers te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant te verlenen met betrekking tot website- en internetgebruik. Hierbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de website bezoek, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, de bezochte pagina’s, referrer-URL (website via welke u onze website bezocht), locatiegegevens, inkoopactiviteiten. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Google Analytics maakt gebruik van technologie zoals cookies, webopslag in de browser en tracking pixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door deze gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website.

Google gebruikt dit om uw IP-adres vooraf in te korten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
In overeenstemming met de gegevensbescherming overeenkomst tussen de VS en de EU is Google onderworpen aan het “Privacy Shield” en is daarom verplicht om de Europese gegevensbescherming wetten na te leven.

U kunt het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) die verband houden met uw gebruik van de website door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren.

Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op meerdere apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie plaatsen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out implementeren op alle systemen en apparaten die u gebruikt, zodat dit volledig werkt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden verzoeken opnieuw naar Google verzonden. Wanneer u hier klikt wordt de opt-out cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.

Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden

Onze website maakt gebruik van het online marketingprogramma “Google Ads”, inclusief het bijhouden van conversies (evaluatie van gebruikersacties). Als u gewoonlijk woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u op advertenties van Google klikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst voor het bijhouden van conversies. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen dus niet worden gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Het is daarom niet mogelijk om cookies met betrekking tot de websites van Ads-klanten te volgen.

De informatie die met behulp van de conversie cookie wordt verzameld, dient voor het produceren van conversie statistieken. Hierdoor kunnen we het totale aantal gebruikers achterhalen die op onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is uitgerust met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. In overeenstemming met de gegevensbescherming overeenkomst tussen de VS en de EU is Google onderworpen aan het “Privacy Shield” en is daarom verplicht om de Europese gegevensbescherming wetten na te leven.

De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en bezoekers van de website met gerichte, op interesses gebaseerde advertenties aan te spreken. Deze functie toont gepersonaliseerde, interessegerelateerde advertenties van het Google Display Netwerk aan bezoekers van de website. Google Analytics maakt gebruik van cookies, die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren.

RECHTEN VAN BETROKKEN PERSONEN EN OPSLAGDUUR

Duur van opslag

De gegevens worden met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen opgeslagen en na het verstrijken van de termijn verwijderd, tenzij u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de getroffen persoon

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.

Laatste update: 19.10.2021

Rate this page